Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

1. Är det alfahannen som bestämmer i en vargflock, jag menar då även över alfahonan?
2. Är det så att alfahonan bestämmer efter att alfahannen dött och det inte finns några starka äldre varghannar i flocken?
3. Är det någon fara för kvinnor att gå in i varghägn med en stark ledande alfahanne?
4. Är det någon fara för handikappade eller på annat sätt sjuka människor att gå in i ett varghägn med en stark ledande alfahanne?

Frågan ställd av Lenart Malmgård. Kategori: Varg

Svar

Hej!

I Sverige består en vargflock i princip alltid av en familj, det vill säga ett föräldrapar och deras ungar från en eller flera kullar. Föräldraparet står högre i rang än valparna, men i övrigt verkar det inte gå att generalisera kring vem som är dominerande. Vem som har eventuellt företräde till en resurs (till exempel mat om det är brist på sådan) i en given situation varierar beroende på individerna i just det paret - hur starka de är i förhållande till varandra och hur gärna de vill ha just den resursen för tillfället.

Om någon i föräldraparet dör så splittras oftast flocken. Den kvarvarande i paret kan stanna i reviret och försöka hitta en ny partner eller ge sig av till ett nytt område.

Det är svårt att svara på om det utgör en större fara för vissa människor att gå in i ett varghägn med just en stark hane. I det vilda ser vargar normalt sett inte oss människor varken som ett hot mot deras revir eller som ett byte. Men i ett hägn är många förutsättningar annorlunda. Det kan till exempel vara fler konflikter mellan vargindividerna i ett hägn än i naturen eftersom de inte har någon möjlighet att dra sig undan på samma sätt i ett hägn. Dessutom är vargar i fångenskap mer vana vid människor och därför ofta mindre skygga än vilda vargar. I de flesta fall håller sig dock även icke uppnappade vargar i hägn på avstånd från människor som kommer in i hägnet. Men man kan tänka sig att om det på något sätt uppkommer en pressad situation så kanske vargarna känner att de behöver bekräfta sin rang. Då har vargar helt klart förmågan att se vem som är den svagaste personen, det vill säga vem som skulle kunna vara lägre än dem i rangordningen. Det skulle teoretiskt sett i så fall kunna röra sig om till exempel ett barn, en kvinna (som generellt sett är mindre än en man) eller en person som är sjuk/skadad på något sätt.

//Ylva

Besvarad av den 22 november 2017