Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Nutida vargrevir. Tidigare har antal individer rört sig om ett fåtal, 1- 4 men nu rör det sig om större flockar 7-15 i antal, som dessutom håller sig nära bebyggelse. Ställer mig frågande till hur uppdaterad är egentligen forskningen kring nutida förhållanden? Hur bedöms säkerheten ur ren arbetsmiljösynpunkt för de yrkeskategorier som jobbar inom skogsbruk och viltvård när det rör sig en större vargflock nära arbetsplatsen. I regel är dessa yrken ensamarbete. Att hänvisa till tidigare forskningsresultat, borde vara svårt i Sverige eftersom populationerna har ökat lavinartat i mellan Sverige och söderut. Det handlar inte heller om vildmarksområden. Det handlar absolut inte om vargens vara eller icke vara. Det är ett vackert och fascinerande djur. Det handlar om oro kring ett nytt scenario vi inte har tidigare erfarenhet av.

Frågan ställd av Anna. Kategori: Varg

Svar

Hej Anna!

Tack för din fråga. Jag har pratat med Camilla Wikenros som arbetar i det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV.

Det finns för närvarande inte några bra data på antalet vargar per familjegrupp i Sverige. Det är länsstyrelserna som ansvarar för inventeringen av varg i Sverige. Under inventeringen registreras antalet familjegrupper, men det är inget mål att registrera det totala antalet vargar per familjegrupp. Det finns därmed inga data som visar att gruppstorleken är större nu än tidigare.

Det finns heller hittills ingen forskning som visar att vargar generellt sett kommer närmare bebyggelse nu än tidigare. Men med en större vargstam ökar så klart sannolikheten att enstaka vargar vandrar förbi eller att revir hamnar närmare bebyggelse. Efter att tidigare ha ökat varje år har dock antalet revir med par eller familjegrupper i Sverige varit på samma nivå de senaste två åren.

Som du skriver så är det fortfarande mycket man inte vet om hur vargens återkomst de senaste decennierna påverkar naturen och vårt samhälle. Forskning tar ofta lång tid från fältarbete och analys till publicering, och dessutom har det inte funnits forskningsmedel till att märka några vargar på svensk sida under de senaste två åren.

När det gäller arbetsmiljön för dem som arbetar med till exempel skogsbruk verkar det inte finnas en stor oro för vargar. Oron för att på något sätt råka störa en björn är större.

Hoppas att det här gav lite svar på dina funderingar.

//Ylva

Besvarad av den 18 december 2017