Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Kan du berätta om vargarnas flockbeteende?

Frågan ställd av Moa ah. Kategori: Varg

Svar

Hej!

I Sverige består en vargflock nästan alltid av ett föräldrapar och deras ungar från en eller flera kullar. I flocken finns en tydlig rangordning, där föräldrarna har högre rang än ungarna. Ungarna lär sig snabbt hur de ska bete sig i flocken och börjar göra upp om rangordningar sinsemellan.

Det finns många sociala beteenden i en vargflock. Sammanhållningen i flocken är beroende av att vargarna kommunicerar med varandra. Med hjälp av läten, dofter och kroppsspråk kan en varg bland annat visa vilken rang den har i flocken. Genom att kommunicera med varandra kan vargarna även samarbeta för att till exempel döda större byten som älgar.

Vargarnas yl används bland annat för att stärka sammanhållningen i flocken, markera flockens revir och för att på långt håll få kontakt med andra vargar i flocken.

Du kan läsa mer om vargarnas beteende här: http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/artfakta/varg/vargens-biologi/

//Ylva

Besvarad av den 27 november 2017