Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Om det blev så att djurskötseln i Sverige upphörde, och jakten avstannade, skulle vargar vandra in till städerna då eller skulle de dyka upp mindre i befolkade områden?

Frågan ställd av Janina. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Vargar är anpassningsbara djur. De kan leva i princip överallt där det finns föda. Hur de skulle fördela sig i landskapet om tamdjursskötsel och om jakten upphörde (tolkar det som att du avser klövviltsjakt) är svårt att säga.

I dagsläget håller de flesta vargar sig på behörigt avstånd från människor men ibland dyker en del av dem upp nära oss, eller till och med mitt i samhällen och städer. Ofta är de bara på genomvandring, ibland söker de föda (tex tama djur eller rådjur), men det händer också då och då att de etablerar revir nära samhällen och har sina jaktmarker där.

Tamdjur kan förvisso locka rovdjur nära våra samhällen och om inga tamdjur fanns skulle den företeelsen minska, men om jakten också minskade skulle klövvilt säkert i större omfattning leva nära våra samhällen och locka rovdjur. Förbipasserande vargar skulle säkert finnas oavsett vad och dessutom finns i Sverige idag, i vargars mått mätt, mer än tillräckligt av bytesdjur så en minskad jakt skulle nog inte leda till en större omfördelning till skogen.

/Linda

Besvarad av den 4 augusti 2017