Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Vad kommer att hända med populationen av varg och populationerna av vargens vilda bytesdjur, om vargen får fortsätta att vara fridlyst?

Frågan ställd av Abdullah. Kategori: Varg

Svar

Hej!

Även om vargen är fridlyst i Sverige så har vi har både skyddsjakt (på individer som orsakar problem) och licensjakt (på ett bestämt antal vargar varje år för att begränsa stammen) på varg. Därför kommer troligtvis inte vargpopulationen att öka dramatiskt även om vargen fortsätter att vara fridlyst, och därmed kommer populationerna av bytesdjur i stort inte heller att påverkas mycket. Sedan kommer det alltid att ske förändringar som påverkar på lokal nivå, till exempel när vissa vargrevir försvinner och andra bildas.

//Ylva

Besvarad av den 31 januari 2018