Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentret utvecklar naturskolor

Tillsammans med Ljusdals kommun startar Rovdjurscentret De 5 Stora naturskoleverksamhet på fyra orter i kommunen; Los, Ljusdal, Färila och Järvsö.

Utomhuspedagogik har många fördelar och det finns i dag 90 naturskolor spridda över landet som använder sig av naturen som plats för lärande i alla skolämnen.

Tillsammans med pedagoger från utbildningsförvaltningen i kommunen utarbetas och genomförs ett naturskolekoncept med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, LGR 11.

Projektet kommer pågå under en treårsperiod. Under projekttiden erbjuds pedagogerna fortbildning i naturskolekonceptet. Tanken är att naturskolan drivs vidare även när projektet är slut. 

Utvecklingen av naturskolor i Ljusdals kommun är möjlig genom LONA-bidrag och Naturvårdsverket bidrar med maximalt 665 000 kronor. Med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) vill staten genom Naturvårdsverket stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.