Rovdjurscentret De 5 Stora

Den invandrade vargen har fått valpar

Den så kallade Pessinki-vargen som under 2006/07 invandrade till Sverige från Finland/Ryssland och som vintern 07/08 bildade par med en vargtik i det så kallade Galven-reviret i Gävleborgs län, har nu visat sig ha fått valpar.
- Det är första gången det fötts en vargkull med inavelskoefficient noll i Skandinavien sedan Gillhov 1991-1993, säger Olof Liberg på Skandulv.

DNA-analyser av spillningar som insamlats av länsstyrelsens fältpersonal under oktober avslöjar att den invandrade hanvargen fortfarande finns kvar i reviret, samt att paret har fått en valpkull under våren. Att den invandrade vargen nu alltså gått in i aveln i den skandinaviska vargstammen är en naturvårdsmässig sensation som kommer att få vittgående och synnerligen positiva konsekvenser för vargstammen. Det är ännu oklart hur stor valpkullen är. Upptäckten av föryngringen gjordes med hjälp av tre spillningar där en vardera kom från de två föräldrarna och den tredje från en valp.

Kommande spårningar på snö krävs för att fastställa antalet valpar i kullen. Det aktuella reviret kallas Galven och är beläget nordväst om Bollnäs, väster om Ljusnan. Reviret är nyetablerat säsongen 2007/2008 och vargtiken i reviret härstammar från det närbelägna Voxna-reviret. Länstyrelsen har nu fått extra resurser för att följa upp utvecklingen i det aktuella reviret. ´

På långsikt kommer det att behövas mer genetiskt tillskott än vad den nu invandrade vargen kommer att bidraga med. Men i och med att denna invandrare nu gått in i aveln skjuts den kritiska tidpunkt, när inaveln blir så allvarlig att stammen börjar minska, rejält framåt i tiden. Kanske ökar fristen med 15-20 år. 

För 30 år sedan var vargen helt utrotad i Sverige och Norge. Omkring 1980 letade sig emellertid ett par vargar från den östliga stammen i Finland/Ryssland hit och grundade en ny vargstam. Den nuvarande skandinaviska vargstammen bygger helt på dessa två individer samt en tredje som kom in omkring 1990. Eftersom stammen alltså bygger på endast tre individer är den mycket kraftigt inavlad och i behov av genetiskt tillskott utifrån.