Rovdjurscentret De 5 Stora

Stort intresse för flytt av varg

När vargparet från Tornedalen flyttades till Tivedens nationalpark visste bara Naturvårdsverket om det. Informationen kommer nu istället, som vid ett välbesökt möte i Undenäs i onsdags kväll.

Undenäsgårdens samlingssal rymmer 150 personer. Fler än så togs inte in, men intresset för vargarna från Tornedalen var större än så. Det anade arrangörerna som krävde föranmälan och gjorde speciella inbjudningar till tamdjurägare och jägare. - Rovdjurspolitiken kommer ligga fast även efter det här mötet, men förhoppningen är att ni ska få en bättre bild av hur allt hänger ihop och hur ni kan påverka er egen situation, sade Maria Falkenvik från länsstyrelsen i Värmland som höll ihop mötet. En av besökarna var Leif Svensson från Mölltorp som tillhör jaktvårdskretsen i området kring Undenäs.

- Jag är för att känna in den allmänna stämningen och höra argument från båda sidor, sade han.

Han ville bland annat veta om det fyttade vargparet är att räkna som en föryngring av vargstammen. Svaret på den frågan gav vargforskaren Olof Liberg, från Grimsö forskningsstation. Hans ämne var "Varför är vargparet i Tiveden värdefullt?" Tornedalsparet är ursprungligen ryska vargar och det är det som gör dem intressanta. Att fytta vargar med annan genuppsättning för att de ska kunna beblanda sig med svenska vargar är en av metoderna som Naturvårdsverket förespråkar för minska risken för inavel bland svenska vargar.

- I det här fallet gjordes inget förarbete med information till allmänheten. Folk upplever att de blev tagna på sängen, säger Caro- line Lundmark på rovdjurs- handläggare på länsstyrel- sen i Örebro. Onsdagens möte var ett sätt att försöka råda bot på den känslan. - Det blev ett bra möte och jag upplever att de som var där ville lyssna, men samtidigt känns det som att folk är lite uppgivna, säger Caroline Lundmark.

Hon tillägger dock att att oavsett vad man har för känslor för vargen så borde man vara intresserad av att Tivedsvargarna får valpar.

- Alla vill komma till ett läge där man få jaga varg, tror Caroline Lundmark. Och det kan ske om stam- men får vad EU kallar "gynn- sam bevarandestatus", det vill säga att vargar inte drab- bas av skador på grund av inavel. - I det fallet kan en enskild varg betyda mycket, säger Lundmark. Tvärtemot vad många trodde så har paret stannat i Tivedens nationalpark och markerar revir. Om några veckor vet man om vargarna fått valpar. Under kvällen gavs även information om förebyggande åtgärder, såsom stängsling, och vilka ersättningsregler som gäller om vargen river tamdjur.