Rovdjurscentret De 5 Stora

Släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016

I rapporten presenteras populationens släktträd från 1983 till 2016 tillsammans med den årliga utvecklingen av familjegruppernas genomsnittliga inavelsgrad.

Under inventeringsperioden 2016/2017 påvisades 45 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2016 fanns i två av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i sex av fallen en revirmarkerande F1:a, d.v.s. avkomma till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Kynna 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2016/2017 (F = 0,228) har minskat lite (-0,009) i jämförelse med 2015, vilket till viss del kan förklaras av förstagångsföryngringar av en immigrant under 2016.