Rovdjurscentret De 5 Stora

Sju samebyar i Norrbotten oeniga med Länsstyrelsens bedömningar om antal järvar i länet

Länsstyrelsens inventeringsrapport innehåller osäkra bedömningar av antalet järvar som ger stora negativa följder för hela rovdjurspolitiken, menar Sametingets rennäringsnämnds ordförande Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att inventeringsförhållandena inte varit tillräckligt bra i Norrbotten för att Länsstyrelsen ska kunna avgöra storleken på järvstammen.

Länsstyrelsen i Norrbotten har nyligen summerat årets rovdjursinventering och menar att inventeringsförhållandena varit goda under vintern 2016/2017 och att både järvstammen och lodjursstammen verkar vara stabil.

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, är kritisk till att Länsstyrelsen i Norrbotten menar att inventeringsförhållandena varit goda, trots att sju av 32 samebyar i Norrbottens län har ansökt om att få tillämpa § 5 i Viltskadeförordningen på grund av svåra inventeringsförhållanden. Beslut om § 5-fall ska ske i samråd mellan länsstyrelsen och samebyn, men länsstyrelsen i Norrbotten har inte beaktat samebyarnas invändningar.

Eftersom rovdjursersättningarna till samebyarna baseras på rovdjursinventeringarnas resultat, är det viktigt för samebyarna att underlaget är korrekt. När inventeringsförhållandena är dåliga måste § 5 i Viltskadeförordningen tillämpas. § 5-fall innebär att man använder ett genomsnittligt inventeringsresultat för tre år då det gått att genomföra inventering av den specifika arten, som underlag för utbetalning av rovdjursersättning.

-          Många samebyar har hört av sig angående svåra inventeringsförhållanden under järvinventering, säger Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att det inte gått att inventera i tillräcklig omfattning. Om väderleken varierar med omväxlande töväder och snöstorm går det inte att finna spår av järvar, även om de finns där.

Antalet lodjur beräknas till 1200 i hela landet och knappt 200 i Norrbotten, de flesta i Tornedalen. Antalet järvar beräknas till 522, varav ca 200 i Norrbotten. Årets järvinventering visar enligt länsstyrelsens rapport på en total ökning av järvföryngringar med 27 % i hela Sverige, jämfört med året innan. Antalet kvalitetssäkrade järvföryngringar i Norrbotten visar däremot ingen ökning. 36 järv­­föryngringar anser Kjell Sundvall, chef på länsstyrelsens fältenhet, motsvarar det förväntade antalet enligt tidigare års inventeringar när väderförhållandena varit sådana att det gått att inventera.

-          I områden som Länsstyrelsen påstår är tomma områden på järv ser renskötarna nu dagligen spår av järv under det pågående samlingsarbetet inför renskiljningarna, fortsätter Stinnerbom. Om inte järvarna inventeras på ett fullgott sätt kan ingen säga hur stor järvstam det verkligen finns i Sverige. Inventeringsresultatet ligger inte bara till grund för rovdjursersättningarna, utan även för gynnsam bevarande status på järv, vilket ligger till grund för om skyddsjakter på järv kan beviljas. Det blir moment 22 för samebyarna.

-          Länsstyrelsen har nekat sju samebyar § 5-fall och därmed tar de inte hänsyn varken till renskötarnas traditionella kunskap eller till de väderförhållanden som varit i dessa områden. Inventeringsförhållandena var inte varit tillräckligt bra överallt under förra vintern, så att en fullgod inventering kunde göras, poängterar Marita Stinnerbom.

Sametinget kommer att ta kontakt med Länsstyrelsen i Norrbotten och be om kompletteringar, samt att nya samråd ska genomföras med samebyar som ansökt om att § 5 i Viltskadeförordningen ska tillämpas.