Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargstängsel nära för Tyresta gård

Efter den dödliga vargattacken – nu ser Tyresta gård ut att få bidrag för rovdjursstängsel. "Tyresta är prioriterade i de områden vi tittar på för att bevilja stöd", säger Anders Larsson på länsstyrelsen.

Efter att tre av visningsjordbruket Tyresta gårds får revs av varg den 3 september har vargfrågan blivit het i Haninge och Tyresö.

Mitt i kunde berätta att Tyresta nationalpark, som förvaltas av stiftelsen Tyrestaskogen, hade sökt stöd hos länsstyrelsen för vargstängsel, så kallat rovdjursavvisande stängsel, två år tidigare utan att ha fått hjälp.

Då var dock ingen varg konstaterad i området. Och någon ny ansökan gjorde aldrig nationalparken när varg bekräftades på Södertörn inför sommaren i år.

Det gjorde man dock efter vargattacken. En ansökan länsstyrelsen nu är positiva till.

Det är först efter ett angrepp som vi ser att antalet bidragsansökningarna till oss ökar

Anders Larsson, länsstyrelsen

– Det finns förutsättningar för att bevilja Tyresta stöd, men de behöver komplettera ansökan, säger Anders Larsson vid landsbygdsutvecklingsenheten till Mitt i på måndagen.

Borde Tyresta sökt nytt stöd tidigare, redan när vargen var konstaterad?

– Det har jag ingen uppfattning om, det kan jag inte säga. Men det är först efter ett angrepp som vi ser att antalet bidragsansökningar till oss ökar.

Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsenhet har en budget mellan åren 2014-2020 på 1,2 miljoner kronor för rovdjursstängsel.

– Det mesta har gått till södra delen av länet, bland annat till områdena vid gamla Sjundareviret i Södertälje kommun. Sedan två år tillbaka finns inte något revir där. Men även om ingen föryngring finns, så finns förekomst av varg där, säger Anders Larsson.