Rovdjurscentret De 5 Stora

DNA från 657 järvar i Skandinavien

I en ny rapport presenterar Rovdata resultat från DNA-övervakningen av järv i Skandinavien. Rapporten visar att år 2017 registrerades sammanlagt 657 järvar, varav 382 i Sverige.

Under inventeringarna samlas DNA från spillning och hår från järv in och analyseras. 

Antalet individer som identifieras med DNA är ett minimiantal för hur stor hela populationen av järv är. Forskarna vet ännu inte exakt hur stor andel av hela populationen som det här minimiantalet representerar.