Rovdjurscentret De 5 Stora

Satsningar om jaktetik och om utfodring av vildsvin och dovhjort och är två av årets viltforskningsprojekt

Sex nya projekt får dela på sammanlagt 7,7 miljoner kronor ur viltvårdsfonden under 2018.

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden. Bland annat görs dels en satsning för att ta fram kunskap om utfodring av vildsvin, dovhjort och rådjur och vad det får för konsekvenser för jordbruk och ekosystem, och dels ett projekt om utmaningar för den svenska jaktetiken. Sex nya projekt får dela på sammanlagt 7,7 miljoner kronor under 2018. Sammanlagt pågår just nu 13 projekt med finansiering från Viltvårdsfonden. 

De här projekten har hittills beviljats forskningsanslag 2018:

Beyond Moose Phase 2: ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen
Joris Cromsigt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Anslag: 2 900 000 kronor

Skandinaviska Björnprojektet
Jonas Kindberg, Norskt Institutt For Naturforskning, Trondheim 
Anslag: 1 000 000 kronor

Utfodring - konsekvenser för jordbruk och ekosystem
Petter Kjellander, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö forskningsstation
Anslag: 700 000 kronor

Skandinavisk varg – konnektivitet, populationstrend och ekosystemeffekter
Håkan Sand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö forskningsstation
Anslag: 1 200 000 kronor

Rödrävens ekologi i kulturlandskapet
Göran Spång, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Anslag: 700 000 kronor

Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle
Erica Von Essen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Anslag 2018: 1 200 000 kronor