Rovdjurscentret De 5 Stora

Alla vargar ska räknas – 56 stycken hittade

Just nu pågår en extra inventering av varg i hela landet. I Gävleborg har hittills 447 spillningsprover skickats in för analys, vilket resulterat i att 56 vargindivider kunnat identifierats i länet.

För att kunna göra en så exakt bedömning som möjligt av vargstammens storlek genomförs just nu en extra inventering av varg. Anledningen till detta är att antalet föryngringar i dagsläget multipliceras med siffran tio, för att på så sätt räkna fram det totala antalet vargar.

Omräkningsfaktorn, tio, ska nu utvärderas för att se om den bör vara högre eller lägre för att motsvara det verkliga antalet vargar. Därför försöker man nu, genom DNA-analys av spillning, hitta så många individer som möjligt.

För att lyckas bra med inventeringen uppmanas jägare och allmänhet att fortsätta samla och rapportera in spillning och spår efter varg.