Rovdjurscentret De 5 Stora

Ingen delegering av licensjakt på varg

Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.

Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar dock inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter varg är delegerad till länsstyrelserna.