Rovdjurscentret De 5 Stora

Sex stycken hybrider skjutna

Sedan en hybridisering mellan varg och hund upptäcktes i ett revir i Södermanlands län har 8 individer skjutits. Sex av dem har visat sig vara hybrider och två av dem är vargar. Länsstyrelsen känner inte till några fler individer i området, men sökandet efter djur och spillning fortsätter till det kan fastställas samtliga hybrider inom skyddsjakts området är fällda.