Rovdjurscentret De 5 Stora

Fler älgar ska fällas i Örebro län men färre i Västmanlands län

Vargen är en art som jagar älg och vargens påverkan på älgstammen kan bli allt från ringa till mycket stor. Hur stor påverkan blir är beroende av flera olika faktorer.

Skillnaderna i människans möjlighet till exempelvis älgjakt i vargområden förklaras med älgstammens täthet, demografi och reproduktionsförmågan, vald avskjutningsstrategi, storleken på vargreviret, antalet vargrevir inom jaktområdet och annan dödlighet i älgstammen (t.ex björn, trafik och sjukdomar).

Media rapporterar inför den påbörjade älgjakten om olika situationer i olika områden.

I Örebro län har tilldelningen av älg ökat i år vilket främst beror på att det i ett par av länets sju älgförvaltningsområden bedöms finnas färre vargrevir. När antalet vargar minskar inom ett älgförvaltningsområde behöver avskjutningen av älg öka lokalt för att hålla älgstammen på en rimlig nivå, säger Johanna Månsson Wikland, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Läs mer om älgjakten i Örebro på Länsstyrelsens hemsida 

I Västmanlans län är har älgstammen minskat och vissa jaktlag jagar ingen älg alls i år. Anledningen är enligt jägareförbundet att älgarna jagats för mycket av både jägare och varg. Nu ställer vissa jaktlag in årets älgjakt. Detta rapporterar SVT. 

Läs mer på SVT