Rovdjurscentret De 5 Stora

Vilka är hindren idag för rovdjursturismens utveckling?

Här nedan listas några av de saker som kommit upp i diskussioner om vilka utmaningar som finns när det gäller rovdjursturism i Sverige:

 • För att bedriva rovdjursturism behövs egentligen inte fler rovdjur i Sverige. Men det behövs duktiga entreprenörer och acceptans för näringen.
 • Oklara och svårtolkade regler för användande av åtel leder till vad som kan upplevas som godtycklig behandling i olika län.
 • Oklarheter runt EU-lagstiftning.
 • Okunnighet hos förvaltande myndigheter om de möjligheter rovdjursturismen ger.
 • Forskning kring rovdjursturism och därmed att kunskap saknas.
 • Vissa stora skogsföretag är negativa/tveksamma till åtling av stora rovdjur.
 • En del jaktlag är negativa/tveksamma till åtling.
 • Rovdjursturism i ett område kan leda till att vissa personer tjänar på det och andra förlorar.
 • Kvaliteten på gömslen och logi anses ibland för enkel för internationella resebyråers gäster.
 • En allmogejaktkultur som traditionellt varit negativ till jaktturism.
 • Alltför traditionellt tänkande kan i en del samebyar hindra unga samiska rovdjursturismentreprenörer.
 • Skogen avverkas hårt i södra Norrland. Det är svårt att bygga upp en långsiktig verksamhet i en vacker miljö när skogen avverkas inom några år. Större hänsyn skulle kunna tas till turistekonomiska värden i skogsbruket.

 

Naturvårdsverket har också skrivit en rapport om rovdjursturism i Sverige. Klicka här för att läsa rapporten.