Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Pengar till rovdjursavvisande stängsel är slut

  Länsstyrelsen konstaterar att vargen har spritt sig söderut och att vargtätheten i södra länsdelen ökat. Många djurägare söker pengar till rovdjursavvisande stängsel, men på länsstyrelsen i Örebro är pengarna slut fram till 2020. Detta rapporterar SVT Örebro.

 • Vargen i Hedemora skjuten

  Den varg som gått till angrepp mot bland annat en hund, hästar och får i närheten av Hedemora har nu skjutits. Det visade sig vargen var i dåligt skick och angripen av skabb.

 • Molstaberg överklagar beslut

  Molstaberg väljer att lämna in en överklagan till kammarrätten angående beslutet att inte bevilja skyddsjakt på varg i Sjundareviret. Fårägarna på gården och Länsstyrelsen i Stockholm är inte överens om hur vargangreppen i maj gick till. Detta rapporterar SVT.

 • Studier av vilda djur för att minska skador

  Viltforskare vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) forskningsstation Grimsö i Bergslagen ägnar mycket tid åt att kartlägga rovdjurens utbredning, genetik och levnadssätt och forskar även kring människors attityder till rovdjur. Detta skriver Näringsliv.

 • Fårmanifestationen avbruten

  Fårägare hade samlats för att föra fram sina åsikter om missnöjet med dagens rovdjursförvaltning. I torsdags manifesterade därför näringen utanför näringsdepartementet i Stockholm och Land Lantbruk var på plats. Manifestationen stördes av motdemostranter.

 • Samma antal lodjur i år

  Resultatet från årets inventering visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Det är ungefär lika många som vid förra inventeringsperioden och populationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.

 • Djur som lever nära människor är mer nattaktiva

  I en ny studie har forskare sammanställt data om drygt 60 däggdjursarters beteenden och rörelser under dygnet. Studien innefattar både rovdjur och växtätare av alla storlekar från sex kontinenter. Det finns inga data från Sverige, men norska älgar finns med.

 • Vargangrepp på hund och får i Hedemora

  En eller flera vargar har under några dagar befunnit sig nära bebyggelse i Davidshyttan, söder om Hedemora. Vargen har jagat hästar och bitit ihjäl en hund och tre får.

 • Effekterna av vargjakt har beräknats

  Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har gjort en beställning till Skandulv om ett utlåtande gällande effekterna på den skandinaviska vargpopulationen vid olika jaktuttag.