Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjurscentrets verksamhet 

Rovdjurscentret De 5 Stora  är ett oberoende kunskaps- och informationscenter om de stora rovdjuren.
Rovdjurscentret De 5 Stora drivs som en stiftelse. Centret bedriver en bred verksamhet kring informations- och kommunikationsinsatser.

De stora rovdjuren är Rovdjurscentrets fokus, men vi är också en aktör som arbetar med annan typ av djur- och naturinformation.

De stora rovdjuren är Rovdjurscentrets fokus, men vi är också en aktör som arbetar med annan typ av djur- och naturinformation. Till exempel driver centret ett integrationsprojekt där naturen används som klassrum och ett närliggande rekreationsområde har rustats under ledning av oss.