Rovdjurscentret De 5 Stora

Grunden i vår verksamhet

Rovdjurscentret De 5 Stora  är ett oberoende kunskaps- och informationscenter om de stora rovdjuren. Vi strävar efter att vara Sveriges bästa kommunikatör och informatör i dessa frågor.
Centret bedriver en bred verksamhet kring informations- och kommunikationsinsatser om de stora rovdjuren och deras förvaltning. Vi arbetar med utställningar, föredrag, seminarier, dialogmöten, trycksaker, guidningar, läromedel, kurser, workshops, konferenser och mycket annat. 

Rovdjurscentret De 5 Stora vill vara en trovärdig förmedlare av faktabaserad information. Därför samarbetar vi med forskare, myndigheter och en lång rad intresseorganisationer med rovdjur på agendan.

Rovdjurscentret De 5 Stora vänder sig till alla människor i Sverige som på något sätt intresserar sig för trovärdig information om de stora rovdjuren, inklusive människans egen roll som topprovdjur.

 

Naturinformation i bredare aspekt

De stora rovdjuren är Rovdjurscentrets huvudfokus, men vi är också en aktör som arbetar med annan typ av djur- och naturinformation.