Rovdjurscentret De 5 Stora

Projekt och uppdrag

De stora rovdjuren är Rovdjurscentrets huvudfokus och utgör basen i verksamheten, men vi är också en aktör som arbetar med annan typ av naturinformation. 

Många gånger sker detta i projketform och i samarbete med, eller på uppdrag av, andra aktörer.

Exempel på projekt och uppdrag är intergrationsprojekt med naturen som klassrum, utveckling av rekreationsområden och informationsmaterial åt andra aktörer.