Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskola i Ljusdals kommun

SkogRovdjurscentret och Ljusdals kommun ska i samarbete med andra lokala aktörer utveckla en naturskoleverksamhet i kommunen. Tanken är att naturskoleområden ska iordningställas på fyra olika geografiska platser i kommunen. 

Projektet finasieras med LONA-bidrag och syftet är att öka barnens förståelse för ekologsika samband och vikten av att utveckla ett hållbart samhälle.