Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad vi hittills åstadkommit

 • Ett råd med samtliga större intresseorganisationer har bildats och knutits till Rovdjurscentret. Rådets uppgift är att vägleda i informationsarbetet. Rådet väljer även ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora.
 • Webbplatsen har varit i drift sedan projektstarten och har ett stadigt växande antal besökare. Här kan besökaren hitta fakta om rovdjuren och de olika aspekterna i rovdjursfrågan. Vi bevakar vad som skrivs om rovdjur i massmedier och publicerar det på vår sida. Varje månad skickar vi också ut ett elektroniskt nyhetsbrev, "Vittring". Vi besvarar besökarnas egna frågor via webben.
 • Som en helt egen hemsida - som vänder sig till barn och skolor - finns Rovdjursskolan.se. Där finns fakta, filmer, bilder, ljud för elever och ett stort antal kostnadsfria övningar för lärare att ladda ner
 • I Järvsö har ett besökscenter byggts upp med en 800 kvm stor utställning om rovdjuren och deras relation till människan. I besökscentret finns även en specialutformad lektionssal där de populära Rovdjursskolorna hålls.  
 • Vi har producerat flera mindre, ofta mobila, utställningar. Bland annat den utställningen ”Oss rovdjur emellan”, "Björnkoll" och en miniutställning om vargflytt.
 • Vi har producerat en mängd olika trycksaker, både till vår egen verksamhet och åt andra, bland annat åt länsstyrelser. 
 • Vi har anordnat många olika utbildningar. Vi har mött över 25 000 barn i vår Rovdjursskola och cirka 1 000 lärare har gått våra kurser för pedagoger. Många har också gått våra kurser om spårning, naturfotografering, björnjakt och utrotningshotade arter. Vi har tagit fram en handledning för pedagoger samt skapat skolbroschyrer tillsammans med många av landets länsstyrelser.
 • Vi träffar årligen 1000-tals besökare på mässor och temadagar runt om i landet där vi informerar och svarar på frågor om rovdjur.
 • Vi har årligen arrangerat seminarier i olika teman, bland annat "Rädsla för rovdjur", "Viltets värde", "Hund & varg", "Large" (rovdjursturism) och "Människan - ett rovdjur?". Vi har också arrangerat och medverkat på många föredrag och möten med rovdjursfrågor i fokus. Många av våra informationsaktiviteter sker utifrån förfrågan av, och i samverkan med, andra berörda organisationer.
 • Rovdjurscentret har varit en mötesplats för dialog kring rovdjursfrågor. Tillsammans med andra aktörer har vi diskuterat hur en fungerande rovdjursförvalting bör se ut - både för människor och rovdjur. Genom dessa arrangemang har flertalet projekt och åtgärder med syfte att minska målkonflikter initierats. 
 • Vi har varit delaktiga i forskning, framför allt i forskning som berör björnmöten och rädsla för björn.
 • Det närliggande rekreationsområdet Badtjärn har renoverats och försetts med naturinformation.
 • Två integrationsprojekt har genomförts med syfte att öka elevernas språkkunskaper genom att använda naturen som klassrum, öka bekvämligheten att röra sig i naturen, minska rädsla för rovdjur, förstå allemansrätten och dessutom få en inblick i svensk kultur.
 • Rovdjurscentrets lokaler erbjuder fina konferensmöjligheter, vilket nyttjas flitigt av företag och organisationer från hela landet.