Rovdjurscentret De 5 Stora

Hänt på Rovdjurscentret

 3 av 286 
  • Naturskoleryggsäckarna är klara

    Rovdjurscentret och Ljusdals kommun utvecklar i samarbete med andra lokala aktörer naturskoleverksamhet i kommunen. Syftet med projektet är att utöka den utomhuspedagogiska undervisningen i kommunen och att öka barnens förståelse för ekologiska samband och vikten av att utveckla ett hållbart samhälle.

  • Studie om hur björnrädsla kan minskas

    Rovdjurscentret har varit delaktiga i ett forskningsprojekt där man har studerat om informationsmöten kan minska allmänhetens oro och rädsla för att möta björn. Studien är utförd av flera olika universitet i samarbete med Rovdjurscentret De 5 Stora som bjudit in och stått värd för informationsträffarna under 2017.