Rovdjurscentret De 5 Stora

Partners och finansiärer - oberoende genom samarbete

Vi har under lång tid utvecklat ett nära samarbete med rovdjursforskare, myndigheter och de intresseorganisationer som engagerar sig i rovdjursfrågorna. Nätverket är en förutsättning för Rovdjurscentrets roll som en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information. Arbetet med att upprätthålla det goda samarbetet är därför en viktig del av vår verksamhet.

 

Rådet till De 5 Stora

Flera intresseorganisationer finns samlade i ett råd, vars uppgift är att vägleda Rovdjurscentret i informationsarbetet. Rådet har också en viktig funktion då det kommer till att sprida information mellan organsiationerna. Rådet väljer även ledamöter till styrelsen för Stiftelsen De 5 Stora.

Dessa organisationer ingår i Rådet till De 5 Stora:

WWF
  Jägareförbundet Fåravelsförbundet 
Fäbodföreningen
 
 
Djurparksföreningen
LRF
   
   
Foto:
Foto: Ej namngiven
 
 
Naturskyddsföreningen
 
SSR logga
       

 

Andra samarbetspartners

Naturvårdsverket Länsstyrelserna  Skogsstyrelsen   Foto: Ej namngiven
 
 Viltskadecenter  Grimsö  Järvzoo  
 
 
Skandulv Järvprojektet   Scandlynx  Björnprojektet
       

Våra finansiärer

Vi vill även lyfta fram våra finansiärer som är en förutsättning för driften av Rovdjurscentret. Förutom av egna intäkter finansieras verksamheten av medel från Naturvårdsverket.  Andra finansiärer genom åren är bland andra Marie-Claire Cronstedts Stiftelse och Ljungbergsfonden.

Centret startades med finansiering från EU mål 1 södra skogslänsregionen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Ljusdals kommun och Sparbanksstiftelsen. Projektet ägdes och drevs under projekttiden av Närljus. 

 
Vi välkomnar givetvis fler samarbetspartners.