Lodjur (Lynx lynx)

Lodjuret är Europas största vilda kattdjur. Den nordliga barrskogens "minitiger". Efter människan och björnen, är lodjuret vårt vanligaste stora rovdjur.

Trots att lodjur rör sig över mycket stora områden, är det ytterst få människor som någonsin haft förmånen att få se en vild lo.  I takt med att lon nu sakta sprider sig även till mera tätt bebodda områden, kommer allt fler av oss att kunna få den möjligheten.