TillbakaTill startsidanTipsa en vänSkriv ut

Är vargen farlig?

"Genom århundradena har vi på vargen projicerat de egenskaper vi avskyr mest och är mest rädda för hos oss själva" - Barry Lopez: "Of Wolves and Men"

Staffan Widstrand

Många generationer barn har fått sin bild av vargen genom sagan om Rödluvan och vargen, Vargen och killingarna, Peter och vargen, De tre små grisarna, och rader av andra blodisande berättelser.

Redan 500 år f.Kr kunde folk läsa om lömska och sluga vargar i Aisophos fabler. Enligt skrifter från den katolska kyrkan på 1200-talet var vargen ett djävulens redskap, satt på jorden som Guds straff för människans synder. I gamla strafflagar betraktas ibland vargen som en förbrytare likvärdig med en mördare, och skulle straffas.

Ordet varg på medeltidssvenska betydde "våldsverkare". Det var från början ett så kallat "noa-namn" för ulven, som var djurets namn på fornnordiska. Många trodde att blotta nämnandet av ulvens namn skulle göra att den kom, så istället sade man varg. Efterhand kunde inte heller ordet varg användas och då blev det ord som "Gråben", "Tasse" eller "Den gråe".

Idag är rädslan för varg kanske inte riktigt lika utbredd, men den finns där, och den påverkar en del människors liv. Så hur farlig är då vargen?

Eftersom En varg kan ensam döda en fullvuxen älg är det självklart att den också kan döda en människa. Men i modern tid är de allra flesta länder mycket skonade från sådana händelser. Sist en varg angrep en människa i Sverige var år 1821. Detta skedde i Gysinge och det var en varg som tidigare hållits i fångenskap och sedan släppts ut i skogen, utan att någonsin ha lärt sig att jaga. 

De flesta vargar är skygga och undviker människan. Då och då dyker det dock upp individer som vistas nära oss och i vår bebyggelse. Oftast har de lockats av mat eller hundar -hotfullt beteende mot människor är sällsynt.

Sedan 1950 och framåt finns uppgifter om ett 50-tal angrepp av icke-rabiessmittade vargar på människor i Europa, Ryssland och Nordamerika. Få människor verkar dock vara rädda för vargen. Många förstår knappt frågan. En lettisk skogvaktare ställde motfrågan -"Är ni rädda för räv också?".

Magnus Elander

I länder som fortfarande har rabies är det betydligt vanligare med rapporter om angrepp från sjuka vargar - eller andra rabiessmittade djur. I Sverige finns inte rabies.  

Det finns ytterligare en indirekt aspekt av vargens farlighet för människan och det är att vargar, precis som rävar, kan vara bärare och spridare av dvärgbandmask. Människor kan smittas om de till exempel äter bär med parasitens ägg på. Dvärgbandmask finns bland annat i Finland och oro har uttryckts över att invandrande vargar skulle föra med sig smittan. I Sverige har man hittills inte hittat några smittade vargar, däremot ett antal smittade rävar. Importerade hundar kan också bära med sig smittan vilket kan anses utgöra en större problembild än invandrande vargar då de importerade hundarna är många fler.

Vargen är fullständigt olämplig som husdjur, detsamma gäller korsningar mellan varg och hund, så kallade varghybrider. Sådana har angripit och dödat flera människor i både USA och Ryssland.

Staffan Widstrand

Även om en varg kan vara potentiellt farlig för en människa bör kanske frågan om vargens farlighet ställas i relation till andra, vanligare faror i samhället. Till exempel kan alla stora däggdjur vara farliga. Björnar skadar cirka en person per år i Sverige. Varje år skadas eller dödas också människor i närkontakt med ilskna älgar, kvigor, kronhjortar, hundar och getingar. Rådjur orsakar i medeltal två trafikolyckor om dagen, bara i Sörmland. Dessutom mördas cirka 100 människor varje år i vårt land.

Klicka här för att ladda ner broschyren "Om du möter en varg", av Viltskadecenter, som pdf.