Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursskola

Rovdjur i skolan!

Rovdjur är ett tema som passar väl in i många av läroplanens mål. Eftersom ämnet är engagerande lämpar det sig också väl för att träna olika förmågor hos eleverna. 

Gratis Rovdjursskola för klasser

Barns intresse för rovdjur är vanligtvis mycket stort och frågorna är många. I vår Rovdjursskola får eleverna lära sig mer om de stora rovdjuren och hur människans relation till dessa arter ser ut.  

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne tränas deltagarna i många olika förmågor, till exempel att skilja på åsikt och fakta, att respektera andras åsikter, att byta perspektiv och att skapa egna värderingar.  

Glenn Mattsing

Rovdjursskolan inleds med en intresseväckande lektion med bilder, filmer och ljud. Därefter görs olika gruppövningar. Alla övningar hålls i vårt inspirerande klassrum som är fyllt med skallar, spår, pälsar och mycket annat spännande. Om tid finns görs också utomhusövningar.

Vägg i vägg med Rovdjurscentret ligger Järvzoo där man har möjlighet att se alla de stora rovdjuren livs levande. Entré tillkommer.

Läs mer på INFÖR BESÖKET

 

 

Har ni svårt att ta er till centret i Järvsö så har vi vissa möjligheter att komma till er istället! Kontakta oss så får du veta mer!

 

  Pris Rovdjursskola: Elever (år f-gym) gratis
  Tid: 1-2 timmar - eller efter önskemål
  Entré till Järvzoo: 40-90 kr/elev beroende på ålder
  Resa och eventuella måltider bekostas av skolan.
  Bokning och frågor: 0651-411 70  eller info@de5stora.com

Webbaserad Rovdjursskola

Vår webbaserade rovdjursskola riktar sig till barn och lärare. Där finns fakta, filmer, bilder, ljud och övningar.

Innehållet i den webbaserade skolan passar bra vid förarbete eller uppföljning efter en rovdjursskola men den fungerar också att använda som självständigt arbetsmaterial kring rovdjur och angränsande ämnen.

Allt är kostandsfritt förstås!

Gå till rovdjursskolan.se 

 

Skolbroschyr

Framsida skolbroschyr

Den som vill kan ladda ner och printa ut denna skolbroschyr.

Den är framtagen för skolklasser med fokus på år 4, men den kan naturligtvis användas för andra grupper och åldrar också. Broschyren kan användas som en fristående uppgift för elever eller som en start eller avslut på ett längre tematiskt arbete.

Broschyren är framtagen i samarbete med flera av landets länsstyrelser.

 

Ladda ner broschyren