Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursskola

Gratis Rovdjursskola för skolklasser!

Varför sover björnen? Hur många vargar finns det? Vad äter lodjuret? 

Barns intresse för rovdjur är vanligtvis mycket stort och frågorna är många. I vår Rovdjursskola får eleverna lära sig mer om de stora rovdjuren och hur människans relation till dessa arter ser ut.

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne tränas deltagarna i många olika förmågor som ingår i skolans mål, till exempel att lyssna aktivt, att respektera andras åsikter och att skapa egna värderingar.  

Glenn Mattsing

Rovdjursskolan inleds med en intresseväckande lektion med bilder, filmer och ljud. Därefter görs olika gruppövningar. Alla övningar hålls i vårt inspirerande klassrum som är fyllt med skallar, spår, pälsar och mycket annat spännande.

Vägg i vägg med Rovdjurscentret ligger Järvzoo där man har möjlighet att se alla de stora rovdjuren livs levande.

Den som vill kan arbeta med övningar från vår webbaserade Rovdjursskola innan och efter besöket.

Här hittar ni mer information inför besöket.

Har ni svårt att ta er hit så har vi vissa möjligheter att komma till er istället! Kontakta oss så får du veta mer!

 

  Pris: Elever (år f-gym) gratis
  Tid: 1-2 timmar efter önskemål.
  Entré till Järvzoo: 40-90 kr/elev beroende på ålder.
  Resa och eventuella måltider bekostas av skolan.
  Bokning och frågor: 0651-411 70  

Webbaserad Rovdjursskola

Vår webbaserade rovdjursskola riktar sig till barn och lärare. Där finns fakta, filmer, bilder, ljud och övningar.

Innehåller i den webbasearde skolan passar bra vid förarbete eller uppföljning efter en rovdjursskola men den fungerar också att använda som självständigt arbetsmaterial kring rovdjur och angränsande ämnen.

Allt är kostandsfritt förstås!

Gå till rovdjursskolan.se