Rovdjurscentret De 5 Stora

Naturskola

Rovdjurscentrets naturskoleprojekt

Rovdjurscentret De 5 Stora och Ljusdals kommun har beviljats LONA-bidrag för att bedriva naturskoleverksamhet i Ljusdals kommun.

Konceptet utvecklas med utgångspunkt från läroplanen tillsammans med pedagoger från kommunen.

Projektets syfte har sin grund i utomhuspedagogikens fördelar, till exempel inkludering av flera sinnen i lärandet, förbättrad hälsa genom utvistelse samt lättare förmedling av kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor.

På den här sidan hittar du alla övningar som ingår i projektet, samt material till några av övningarna. 

Ljusdals kommun LONA