Rovdjurscentret De 5 Stora

Gratis Rovdjursskola för klasser

Rovdjur är ett tema som passar väl in i många av läroplanens mål. Eftersom ämnet är engagerande lämpar det sig också väl för att träna olika förmågor hos eleverna. 

Barns intresse för rovdjur är vanligtvis mycket stort och frågorna är många. I vår Rovdjursskola får eleverna lära sig mer om de stora rovdjuren och hur människans relation till dessa arter ser ut.  

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne tränas deltagarna i många olika förmågor, till exempel att skilja på åsikt och fakta, att respektera andras åsikter, att byta perspektiv och att skapa egna värderingar.  

Glenn Mattsing

Rovdjursskolan inleds med en intresseväckande lektion med bilder, filmer och ljud. Därefter görs olika gruppövningar. Alla övningar hålls i vårt inspirerande klassrum som är fyllt med skallar, spår, pälsar och mycket annat spännande. Om tid finns görs också utomhusövningar.

Vägg i vägg med Rovdjurscentret ligger Järvzoo där man har möjlighet att se alla de stora rovdjuren livs levande. Entré tillkommer.

Läs mer på INFÖR BESÖKET och OM ROVDJUR I SKOLAN

 

 

Har ni svårt att ta er till centret i Järvsö så har vi vissa möjligheter att komma till er istället! Kontakta oss så får du veta mer!

 

  Pris Rovdjursskola: Elever (år f-gym) gratis
  Tid: 1-2 timmar - eller efter önskemål
  Entré till Järvzoo: 40-90 kr/elev beroende på ålder
  Resa och eventuella måltider bekostas av skolan.
  Bokning och frågor: 0651-411 70  eller info@de5stora.com