Rovdjurscentret De 5 Stora

Fortbildning för pedagoger

Rovdjur intresserar, fascinerar, engagerar och upprör. Just därför är det ett utmärkt  ämne att använda i skolan för att uppnå de olika målen i skolplanen.

Genom att använda rovdjur som tema lär sig eleverna om Sveriges djur och natur, men också om till exempel demokrati och historia. Dessutom kan ämnet användas för till träning i att lyssna, tänka kritiskt, acceptera andras åsikter och att uttrycka egna värderingar.  

Rovdjurscentret De 5 Stora anordnar varje år utbildningar för pedagoger. Utbildning ger dig som pedagog ökad kunskap om rovdjuren, inblick i rovdjursdebatten och konkreta tips på hur man i skolan kan jobba med rovdjuren.

Samtliga kurstillfällen anordnas tillsammans med Skogen i Skolan.

Kurser under år 2018:

Tvådagarskurs i Järvsö under v 44, 30-31okt

Inspirationsdagar ute på skolor

 

Vi skräddarsyr också utbildningar vid förfrågan - både på centret i Järvsö och ute i landet. Kontakta oss för er idé!

 

Frågor kring våra kurser för pedagoger

0651-411 70 eller info@de5stora.com