Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad har gjorts i området?

Tjärnen har rensats, dammvallen reparerats och anpassats för fiskvandring, och leder och rastplatser har rustats upp. I området, som är tänkt som en rekreations- och läroplats, har information om natur och djur satts upp. Arbetet med att fylla området med naturinformation kommer fortsätta löpande.
Här nedan kan ni ta del av information, bilder och filmer från projektet.
Den första filmen är en film som presenterar projektet och området.
Längst ner på sidan finns bilder och filmer från invigningen som skedde den 7-8 oktober 2016.

Invigning den 7-8 oktober 2016

Fredagen den 7 oktober kom 250 glada skolelever till Badtjärn. Dagen bjöd på strålande solsken och aktiviteter av olika slag. Bland annat hade elever i år 5 från Järvsö skola en kunskapsstig med tema ekosystem för de yngre deltagarna.

Lördagen den 8 oktober hölls en invigningsdag för allmänheten. Dagen blev välbesökt och besökarna kunde bland annat paddla kanot, hälsa på skogsmulle, gå tipspromenad, äta kolbulle och tävla i kottkastning.

Badtjärn invigning skogsmulle paddlar

Badtjärn invigning skogsmulle med häst bakgrund

Badtjärn invigning kolbulle

Kasta kotte

Badtjärn invigning skylt

Badtjärn invigning barn på håll