Rovdjurscentret De 5 Stora

Fäbodar för framtiden

Den 12 juni arrangerar SNF och Fäbodföreningen ett gemensamt seminarium om fäbodar för framtiden.

Konferensen kommer beröra fäbodbrukets värden, möjligheter och hållbara metoder. Hur kan vi värna om dagens fäbodar och få fler småbrukare med fäboddrift i framtiden?

På SNFs hemsida skriver de:

"Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen har en samsyn om behovet av en lokal och kvalitetsinriktad livsmedelsproduktion, som en väsentlig del i framtidens hållbara samhälle"

Läs mer i inbjudan nedan.