Rovdjurscentret De 5 Stora

Illegal jakt

Vi vet idag att det bedrivs en omfattande tjuvjakt på våra stora rovdjur. Eftersom jakten sker i skymundan vet ingen riktigt hur mycket som tjuvjagas, men forskning med hjälp av sändarförsedda rovdjur ger en vink om omfattningen.

Död varg

För björn uppskattas den illegala jakten ligga på några tiotals djur varje år, medan de som forskar på lodjur uppskattar tjuvjakten till ungefär 100 djur per år. Ungefär hälften av dödligheten hos järvar och enligt nyare studier dödas 15-18 % av vargarna illegalt. Det är en ökning jämdört med 2011 då motsvarande siffra låg på 12-13 %.

Orsakerna till den illegala jakten varierar. De som jagar rovdjur illegalt kan ha en mängd olika anledningar. Ofta handlar det dock säkert om ett missnöje med rovdjursförvaltningen. Missnöjet leder till att man själv försöker minska antalet rovdjur i det område man är verksam.

En nyligen utförd doktorsavhandling menar att Sveriges jägare till stor del har utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning och att bristen på inflytandemöjlighet har radikaliserat en del jägare. I de intervjuer som ligger till grund för resultatet framkommer att de allra flesta jägare som intervjuats anser att det finns plats för vargen i Sverige, men att rovdjurspolitiken i så fall måste förändras.  Den illegala jakt på rovdjur vi ser i dag därför kan beskrivas bekrivas som en form av civil olydnad.

Motivet till illegal jakt kan också vara att man känner hat mot djuret och därför vill döda eller plåga det. Ytterligare en kategori människor som tjuvjagar kan vara de som vill tjäna pengar på fällda djur.

Ibland sker naturligtvis också en olaglig jakt på grund av okunskap, till exempel att djuren jagas med fel metoder eller på fel tidpunkter. 

 

Samtliga medlemsorganisationer i Rovdjurscentret De 5 Storas råd tar avstånd från illegal jakt.