Rovdjurscentret De 5 Stora

Svenska samernas riksförbund - SSR

Vår utgångspunkt är att det måste finnas en balans mellan rennäring och rovdjur. Det har visat sig vara svårt att uppnå en sådan balans, det finns idag ett stort missnöje bland renägarna mot den statliga rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen.

Idag får rovdjurens närvaro mycket stora konsekvenser för rennäringen. Det handlar
om ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser. Många renägare
känner en stor oro och frustration över situationen.

Det måste omedelbart genomföras åtgärder för att förbättra rennäringens situation. Staten har ett särskilt ansvar för att rennäringen ska kunna fortsätta att existera och utvecklas. Staten måste därför omedelbart genomföra dessa förändringar, som är nödvändiga för att renägarna ska få förtroende för statens rovdjurspolitik och rovdjursförvaltning.

Rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen måste ge goda förutsättningar för att kunna bevara och utveckla rennäringen. Målsättningen är att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar rennäring.

Exempel på åtgärder som vi anser måste genomföras för att förbättra situationen är:

  • Toleransnivåer och avlägsnande av rovdjur när dessa nivåer överstigs
  • En effektiv rovdjursförvaltning, bland annat korta handläggningstider
  • Förbättrad jakt 
  • Höjda ersättningsnivåer
  • Förbättrade inventeringar av rovdjur
  • Utveckling av förebyggande åtgärder

SSR jobbar ständigt med rovdjursfrågan på alla plan och vi har en egen rovdjursgrupp som diskuterar och lämnar förslag till SSR hur vi skall jobba. Just nu jobbar vi bland annat med att ta fram toleransnivåer utifrån riksdagens beslut.