Rovdjurscentret De 5 Stora

Låna en ryggsäck med övningar

Skolklasser och andra ledarledda grupper kan låna en ryggsäck fylld med övningar att göra vid Badtjärn. Självklart går det bra att låna ryggsäcken även om man vill vara på något annat ställe också - till exempel i närmiljön kring den egna skolgården. 

Övningarna är framtagna av Rovdjurscentret och Skogen i Skolan och har tema skog och djur. Övningarna lämpar sig bäst för barn mellan 6-12 år, men kan även passa andra grupper.

I ryggsäcken finns beskrivningar på övningar och allt material som behövs för att göra dem. För att det ska gå smidigt att använda ryggsäcken är det bra om du som ledare förbereder dig genom att kolla igenom vilka övningar som finns. Här nedanför finns en kort beskrivning av samtliga övningarna och länkar till fullständigt beskrivning. Den som vill kan också hämta ryggsäcken dagen innan. Meddela detta vid bokning i så fall.

Ryggsäcken bokas på info@de5stora.com eller 0651-411 70. Ryggsäcken hämtas i entrén till Rovdjurscentret/Järvzoo under ordinarie öppettider eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av övningarna

Totalt finns 12 olika övningar plus en tipsrunda att göra. En av övningarna - ”spindelövningen” - är dock uppdelad på 15 olika delövningar/stationer.

Bygg ett träd

Eleverna får bygga ett träd med hjälp av sina kroppar.

OBS! Denna övning kräver viss praktisk förberedelse. Hämta gärna väskan en dag innan.

Länk till full beskrivning

Räkna trädslag

Eleverna får en tilldelad yta där de ska räkna olika trädslag. Snitselband finns i väskan.

Länk till full beskrivning

Hitta mitt träd

Eleverna får jobba två och två. En beskriver ett träd och den andra ska sedan hitta trädet.

Länk till full beskrivning

Räven och harungarna

En kurragömma lek som kan användas som grund för diskussion om bytesdjurens anpassning för att inte bli uppätna.

Länk till full beskrivning

Rovdjurspromenad

En lek som kan användas för att diskutera djurens syn.

Länk till full beskrivning

Smyg som ett lodjur

En lek som kan användas för att diskutera djurens hörsel.

Länk till full beskrivning

Spring ikapp med en björn

En övning där eleverna får jämföra sina egna fysiska förmågor med djurens.

Länk till full beskrivning

Oss djur emellan

En övning där eleverna får jämföra våra egna behov med djurens genom att studera till exempel myror.

Länk till full beskrivning

Arterna i ekosystemet:

Eleverna får leta arter och fundera över deras roll i ekosystemet/näringskedjan. Lärarhandledning finns.

Länk till full beskrivning

Älgleken

En lek som illustrerar hur tillgången på resurser styr antalet älgar.

Länk till full beskrivning

Artjakt

Denna övning är kopplad till skyltar som finns upphängda i området runt Badtjärn. Övningen ökar kunskapen om svenska arter genom att eleverna får leta efter de olika arterna och när de hittar dem kan de läsa om arten på baksidan av skylten.

Den som vill kan använda sig av ett formulär för att "bocka av" vilka arter som hittats. Formulär finns i ryggsäcken.

Länk till full beskrivning

Spindelövning – övning med 15 delstationer

OBS! Denna övning kräver praktisk förberedelse. Hämta gärna väskan en dag innan!

Sätt upp talen 1-15 i området. Varje siffra är en station där eleverna i smågrupper ska utföra en uppgift. Uppgiften får eleverna av ledaren som fungerar som ”spindeln i nätet” och eleverna kommer också och redovisar sin uppgift för läraren när de är klara. Många av övningarna finns i två olika svårighetsnivåer, och några stationer har olika uppgifter som väljs utifrån lämplighet för gruppen. 

Handledning till ledaren, stationslappar och nummerlappar för att fästa på träden finns i ryggsäcken. Dessa ligger i en mapp märkt ”Spindelövning”. I ryggsäcken finns också band att fästa lapparna med.

De 15 stationerna är:

1. Hur många träd? Hur många träd kan ni nå med snöret, alternativt hur många träd finns det per hektar?

2. Naturruta. Hur många olika växter kan man hitta i rutan, alternativt artbestäm dem.

3. Favoritträd. Rita av ditt favoritträd alternativt bestäm väderstreck med hjälp av det.

4. Hur långt är det till trädet?

5. Hur långt är trädet runt om? Mät eller räkna på uppgiften.

6. Beskriv en grej. En beskriver en sak de hittat i skogen, de andra gissar alternativt på engelska.

7. A) Naturens färger. Hitta färgerna på något i skogen. B) Bestäm trädets ålder.

8. Skogsmemory. Samla ihop saker i skogen och plocka bort en, de andra gissar vad som är borta.

9. Repbana. Håll i handtaget med en hand och ta dig runt banan på kortast möjliga tid utan att släppa greppet.

10. A) Vems träd är högst? B) Mät trädets höjd.

11. Leta småkryp. Titta i lupp och rita av alternativt artbestäm.

12. Bygga siffror. Bygg siffrorna 1-10 utav det ni hittar i naturen alternativt hitta symboler för 1-10.

13. Trädslag. Hitta de vanliga träden och beskriv dem.

14. Geometriska former. Hitta former i naturen.

15. Vi sitter ihop. En samarbetsövning där man ska komma loss från rep.

Länk till full beskrivning av spindelövningen

Tipsrunda - Skogsslinga

Eleverna får genom att gå en ”faktaslinga” lära sig mer om skogen och skogens användningsområden.

Du som ledare sätter upp faktaslingan, förslagsvis runt tjärnen som har en orangemarkerad led på ca 400 meter. Den som vill kan ge eleverna tipslappar med frågor som de ska svara på längs med slingan.

Faktalapparna, tipslappar och facit finns i mappen märkt med "Skogsslinga".