Rovdjurscentret De 5 Stora

Kurser för gymnasieelever

Här är några exempel på ämnen som vi erbjuder kurser i för gymnasieelever och vuxenstuderande: 

  • Biologisk mångfald: Med utgångspunkt från de svenska rovdjuren diskuterar vi olika hotbilder för den biologiska mångfalden och går igenom olika faktorer som är relevanta för bevarande och förvaltningen. 

  • Rovdjur och tamdjur: Vi lär oss om de problem som kan uppstå med tamdjurshållning i rovdjursområden och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas. Vi tittar också närmre på hur myndigheterna arbetar och vad de har att förhålla sig till. Denna kurs vänder sig till bland annat till elever som läser på naturbruksprogram med inriktning på lantbrukets tamdjur.

  • Rovdjur och turism: Under denna kurs går vi igenom hur rovdjursturism fungerar idag, och svarar på frågor så som: Hur går rovdjursspårning till? Vilka aktörer finns idag? Vilka styrkor och svagheter finns med rovdjursturism? Vad gör jag om jag möter rovdjur med gruppen? Vad är viktigt att tänka på vid guidning om rovdjur eller andra kontrovesiellt ämne? Kursen vänder sig bland annat till elever som läser turism-, äventyr - och naturguidsutbildningar.

  • Utomhuspedagogik: Vi utgår från samma koncept som för våra utbildningar som riktar sig till redan yrkesaktiva lärare. Vi ger ökad kunskap om rovdjuren och berättar om hur temat kan användas i skolan. Vi varvar teori med praktiska övningar. Denna kurs vänder sig till elever som ska arbeta med barn och ungdomar, till exempel blivande fritidspedagoger eller lärare.

Kursernas exakta innehåll, omfattning och koncentration skräddarsys utifrån era behov och önskemål.  

Knutet till Rovdjurscentret finns en bred kompetens så vi har möjlighet att anordna kurser även i andra teman än ovanstående. Hör av dig till oss med din idé!