Rovdjurscentret De 5 Stora

Att jobba med tema rovdjur i skolan

 Barns intresse för rovdjur är vanligtvis mycket stort och frågorna är många. Vi vill att de ska få lära sig mer om de stora rovdjuren och hur de påverkar oss människor på olika vis - både positivt och negativt. 

Dessutom är rovdjur ett engagerande ämne som lämpar sig väl  för att uppnå mål i läroplanen och för att träna olika förmågor.

Barn är en viktig målgrupp

Vi tycker att barn är en viktig målgrupp eftersom de är den generation som i framtiden kommer förvalta rovdjuren. För att främja en framtida konstruktiv dialog anser vi att det krävs en allsidig kunskap. Men temat rovdjur lämpar sig också väl för att använda i skolan av andra anledningar.

Rovdjur passar in i läroplanens mål

Rovdjur är ett tema som passar väl in i många av läroplanens mål. Här nedan har vi räknat upp några av dem, men det finns många, många fler:

 • Arter, växter och djur – sortera, gruppera, artbestämma​
 • Djurs beteende​
 • Ekosystem, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vår nytta av naturen​
 • Näringskedjor​
 • Myter, sägner, dåtidens naturlära
 • Människans koppling till naturen/djuren, tidslinjer​
 • Förvaltning av vilt och skog
 • Demokratiska processer
 • Fältstudier/observationer, strukturera, dokumentera​
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Läs mer om rovdjur och läroplanen på rovdjursskolan.se

Tränar förmågor för skolans mål - och livet

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne tränas barnen i många olika förmågor, till exempel att skilja på åsikt och fakta, att respektera andras åsikter, att växla mellan olika perspektiv och att skapa egna värderingar. Förmågor som alla är viktiga att bemästra om man ska uppnå skolans mål - och livet i stort!

Vad vi erbjuder

Rovdjurscentrum Sverige erbjuder:

 • Kostnadsfri upplevelsebaserad Rovdjursskola
 • Webbaserade rovdjursskola med fakta för barn och övningar för undervisning
 • Skolbroschyr
 • Lärarutbildningar
 • Läger