Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursskola för klasser i Orsa

Rovdjur engagerar och vår Rovdjursskola är mycket populär bland eleverna.

Temat passar väl in i många av läroplanens olika mål och eftersom ämnet är engagerande lämpar det sig också väl för att träna olika förmågor hos eleverna. 

Barns intresse för rovdjur är vanligtvis mycket stort och frågorna är många. I vår Rovdjursskola får eleverna lära sig mer om de stora rovdjuren och hur människans relation till dessa arter ser ut.  

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne tränas deltagarna i många olika förmågor, till exempel att skilja på åsikt och fakta, att respektera andras åsikter, att byta perspektiv och att skapa egna värderingar.  

Glenn Mattsing

Rovdjursskolan inleds med en intresseväckande lektion med bilder, filmer och ljud. Därefter görs olika gruppövningar. 

Vägg i vägg med Rovdjurscentrum ligger Orsa rovdjurpark där man har möjlighet att se alla de stora rovdjuren livs levande. 

 

 

 

 

Kontakta oss för bokning och frågor:

0250-462 07 eller entre@orsarovdjurspark.se