Rovdjurscentret De 5 Stora

Fortbildning för pedagoger

Rovdjur intresserar, fascinerar, engagerar och upprör. Just därför är det ett utmärkt  ämne att använda i skolan för att uppnå de olika målen i skolplanen.

Genom att använda rovdjur som tema lär sig eleverna om Sveriges djur och natur, men också om till exempel demokrati och historia. Dessutom kan ämnet användas för till träning i att lyssna, tänka kritiskt, acceptera andras åsikter och att uttrycka egna värderingar.  

Rovdjurscentrum Sverige anordnar varje år utbildningar för pedagoger. Utbildning ger dig som pedagog ökad kunskap om rovdjuren, inblick i rovdjursdebatten och konkreta tips på hur man i skolan kan jobba med rovdjuren.

Samtliga kurstillfällen anordnas tillsammans med Skogen i Skolan.

Kurser 2019:

Tvådagarskurs i Järvsö och Orsa under höstlovet (välj en av orterna)

Inspirationsdagar ute på skolor (gäller i första hand skolor i Gävleborg)

Vi skräddarsyr också utbildningar vid förfrågan - både i Orsa, Järvsö och runt om i landet. Kontakta oss för er idé!

 

Frågor kring våra kurser för pedagoger

Järvsö: 0651-411 70 eller info@de5stora.com 

Orsa: 0250-462 07 eller entre@orsarovdjurspark.se