Rovdjurscentret De 5 Stora

Fråga

Hur många renar dödas av vargar per år? Hur många hundar dödas av vargar per år? Har du några bra argument om varför vi borde/borde inte ha varg i Sverige? Tacksam för snabbt svar du det är skoluppgift :)

Frågan ställd av Evelina. Kategori: Varg

Svar

Hej Evelina!

Idag lever det inte så många vargar i norra Sverige eftersom det finns ett politiskt beslut om att det inte ska finnas några vargföryngringar i renskötselområdet, och att tillfällig förekomst av varg bara ska få finnas om de inte ställer till med för stora skador. Därför dödas det färre renar av vargar än av de andra stora rovdjuren. Exakt hur många det är är svårt att säga.

De senaste åren har ungefär 20-40 hundar per år angripits av varg. Ungefär hälften av dem har dödats vid angreppet.

Vanliga argument mot varg är att de angriper tamdjur (mest får), renar och hundar, att de konkurrerar om bytesdjuren med oss människor och vissa är rädda för att gå ut i skogen där det finns vargar.

Ett argument för att varg ska finnas är att de har funnits här lika länge som vi och att vi människor inte har rätt att utrota andra arter. Rovdjuren är en naturlig del i ekosystemet.

Vi har också lovat andra länder att bevara en massa arter - bland annat vargarna och de andra rovdjuren. Om vi i Sverige inte kan hålla det vi lovat för de arter vi har här så kan vi inte förvänta oss att andra länder ska bevara "sina" arter, som till exempel tigrar och pandor.

Undersökningar visar att de flesta som bor i Sverige vill ha rovdjur här. Vi kan också tjäna pengar på att ha rovdjur, eftersom många turister kommer till Sverige på grund av vår vilda natur - som rovdjuren är en del av.

Lycka till med skolarbetet!

//Ylva

Besvarad av den 13 februari 2018