Rovdjurscentret De 5 Stora

Här finns brunbjörnen

Björn utbredning 2013

Forskarna uppskattar att det finns cirka 2800 björnar i Sverige. De flesta björnar lever i norra och mellersta landet, men björnen sprider sig söderut. Majoriteten av björnarna lever i barrskogmiljöer, även om en del också lever i fjällområdet. Björnar verkar föredra oländig och kuperad terräng som innebär mer skydd och mat.

 

Läs mer om var björnarna finns 

 

I Norge finns det minst 137 björnar. Det var så många olika individer man DNA-analyserade spillning från år 2012. I Finland uppskattade man att det fanns ungefär 1 600 björnar år 2013.

Brunbjörnen finns från Skandinavien i väster, hela vägen österut genom Ryssland och Sibirien till Stilla havets kuster och söderut till Östeuropa, Kaukasus, Iran, Mongoliet och norra Kina. Det finns även brunbjörnar i stora delar av Nordamerika. Totalt tror man att det finns mer än 200 000 brunbjörnar i världen. 

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse. 

Rovdjuren räknas under vintersäsongen då de är lättast att spåra i snö, men eftersom björnen sover på vintern måste man räkna dem under barmarkssäsongen. Detta görs på bästa sätt genom spillningsinventering. Insamlandet av björnspillning görs av älgjägare och andra under hösten. Om du vill vara delaktig i insamladet av spillning eller bara veta mer om spillningsinventering kan du läsa på Viltskadecenters hemsida.

Läs mer om spillningsinventering av björn