Rovdjurscentret De 5 Stora

Vargens utbredning

Varg karta

Hur många vargar finns det i Sverige?

Ja, det kan variera från dag till dag och därför kan ingen veta exakt. Flera vargrevir sträcker sig också över gränsen till Norge så av den anledningen är det bättre att prata om en gemensam skandinavisk vargstam.

Inventeringsresultaten från vintern 2016/2017 visade att det då fanns totalt cirka 430 vargar i Skandinavien, varav cirka 355 fanns i Sverige.

Utbredningskartan visar var i landet de flesta vargar lever. Med tanke på att vargar kan vandra långa sträckor så kan det dock dyka upp vargindivider var som helst i landet. 

Läs mer om var vargarna finns

 

Varför finns vargen mest i mellersta Sverige?

Att vargstammen finns fram för allt i mellersta Sverige beror på att de första kullarna vid återetableringen i landet på 80-talet föddes i Värmland, och att spridningen sedan skett därifrån.

Återetableringen skedde alltså genom att invandrande vargar från Finland/Ryssland vandrade in i landet och fick valpar. Att en varg tar sig hela vägen från Finland/Ryssland till mellersta Sverige innan den slår sig ner och bildar revir kan verka underligt och orimligt. Dock har motsvarande långvandringar vid flera tillfällen kunnat konstaterats med hjälp av sändarförsedda vargar och DNA-analyser.  Till exempel vandrade en ung sändarförsedd hane år 2014 från Norge, i jämnhöjd med Järvsö, till norra Finland. 

Vargen sprider sig alltså både både söderut och norrut, men spridningen går relativt långsamt. Att spridningen går långsamt beror troligen på att det i vargars mått mätt ännu finns gott om byten och utrymme i mellersta landet - och dessutom så finns det gott om partners, vilket det inte gör i andra delar av landet. I norra Sverige tas särskild hänsyn till renskötseln som är hårt drabbade av rovdjur och därför kommer vargen troligtvis inte finnas där i någon större utsträckning även i framtiden.   

Vargen i världen

Vargen är det av de stora rovdjuren som, näst efter människan, har den största naturliga utbredningen på det norra halvklotet. Den lever där i en mängd livsmiljöer från öken och prärie till skog, berg och tundra. Den nuvarande utbredningen är dock betydligt mindre än den ursprungliga. Utanför Skandinavien lever de flesta vargarna i Nordamerika, Europa och Asien. Forskare uppskattar att det idag finns ungefär 250 000 vargar i världen. I Finland fanns det vintern 2016/2017 ungefär 150-180 vargar.

Rapportera rovdjursspår

Länsstyrelserna ansvarar för att inventera (räkna) rovdjuren. Det tar tacksamt emot tips på spår som kan vara från de stora rovdjuren. Om du hittar spår av vad du tror är ett av de storta rovdjuren kan du lämna in din observation på skandobs.se eller kontakta din närmsta länsstyrelse.