Rovdjurscentret De 5 Stora

Kostnader

Kostnader för jägaren

Jägare med orange mössaFör den enskilde jägaren leder rovdjurens predation på klövdjur oftast inte till någon faktiskt merkostnad, men väl ett förlorat jaktvärde.

Det totala jaktvärdet kan delas upp i köttvärde och rekreationsvärde. Rovdjurens närvaro kan leda till en sänkning av båda. 

Vargangrepp, eller risk för vargangrepp, på jakthundar innebär också en kostnad för jägaren i form av till exempel veterinära avgifter, införskaffande av ny hund och förebyggande åtgärder. 

Förluster för markägaren

Det finns exempel på markägare som sänkt sina priser på jaktarrende med 20-40 % på grund av vargförekomst. Enligt en studie utförd av SLU år 2015 finns dock inga belägg för att detta är något som gäller generellt. Som exempel nämns att priserna även i det vargtäta Värmland legat på en stabil nivå, eller till och med ökat, under de senaste fem åren. I en annan studie utförd 2013 undersöktes fastighetspriser och inte heller där kunde man finna något stöd för skillnad i prisutveckling på fastighetspriser i varg- respektive vargfria områden.