Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur skydda sina renar?

Att förebygga angrepp på renar kan vara svårt, men på flera håll pågår försöksverksamhet för att se hur man ska kunna minska dödligheten hos renarna - framförallt kalvförlusterna. Detta gäller inte bara sett till rovdjuren, utan även till väder och vind, hjordstorlekar och sjukdomar. 

RenarFörslag på förebyggande åtgärder för att minska antalet rovdjursdödade renar är att ha fler människor i närheten av renarna, att hägna in vajorna under kalvning och att mata rovdjuren på betryggande avstånd under den kritiska kalvningsperioden. 

Att låta vajorna kalva i hägn för att på så vis minska björnens predation på renkalv är något som man forskar kring just nu. De första årens studier har visat att predationen helt kan stoppas genom kalvning i hägn, men att kalvdödligheten samtidigt kan bli stor i hägn på grund av till exempel sjukdomar som sprids. Om hägnet utformats på ett bra sätt kan sjukdom undvikas och då har metoden stor potential. Men att ha renarna i hägn innebär också en merkostand i form av foder. Jon-Erik Jonsson, renägare i Grans sameby, säger: ”En del förluster, både till rovdjur och väder, går att förebygga genom att skydda vajorna bättre under kalvningen. I två år har jag nu samlat mina vajor i hägn i Laisheden då de ska kalva. Det ger en jäkla skillnad i överlevnad. Men det blir också en djurisk kostnad i hägn och foder".

RenhjordFör att skydda rennäringen begränsas rovdjursstammarna med hjälp av licensjakt och identifierade skadegörande individer kan skjutas på skyddsjakt. Till exempel har det under våren 2017 skjutits ett 20-tal björnar inom renkalvningsområdet.