Rovdjurscentret De 5 Stora

Hur skydda sina renar?

Att förebygga angrepp på renar kan vara svårt, men på flera håll pågår försöksverksamhet för att se hur man ska kunna minska dödligheten i renhjordarna - framförallt kalvförlusterna. Detta gäller inte bara sett till rovdjuren, utan även till väder och vind, hjordstorlekar och sjukdomar. 

RenarFörebyggande åtgärder för att minska antalet rovdjursdödade renar kan vara att ha fler människor i närheten av renarna, att hägna in vajorna under kalvning och att mata rovdjuren på betryggande avstånd under den kritiska kalvningsperioden. 

Att låta vajorna kalva i hägn för att på så vis minska björnens predation på renkalv är något som man forskar kring just nu. De första årens studier har visat att predationen helt kan stoppas, men att kalvdödligheten samtidigt kan bli stor i hägn på grund av till exempel sjukdomar som sprids.

Att ha renarna i hägn innebär också en merkostand i form av foder. Jon-Erik Jonsson, renägare i Grans sameby, säger: ”En del förluster, både till rovdjur och väder, går att förebygga genom att skydda vajorna bättre under kalvningen. I två år har jag nu samlat mina vajor i hägn i Laisheden då de ska kalva. Det ger en jäkla skillnad i överlevnad. Men det blir också en djurisk kostnad i hägn och foder".

RenhjordFör att skydda rennäringen begränsas stammarna med licensjakt och skadegörande individer kan skjutas på skyddsjakt. Men problemen är inte lösta bara därför:

Anders Kråik från Tjallingens sameby säger följande om skyddsjakten: ”När så rovdjuren nu tillåtits öka för mycket i renskötselområdet, förväntar staten sig att vi agerar bödlar. Ett obetalt arbete som tar en jäkla tid. Jag ställer inte upp på det. Jag har dödat så många tusentals djur, mest renar förstås, så jag är mätt på den delen. Få samer jag känner vill ställa upp på den här skyddsjakten. Den är dessutom rena skämtet. Den borde ju vara effektiviserad, på skoter, med hundbur på skotern".