Rovdjurscentret De 5 Stora

Viltskador

Varje år angriper rovdjur våra tamdjur. De flesta tamdjur som angrips är renar, men också får och hundar angrips. Även några kor angrips varje år och då och då hästar. Björnar kan också ge sig på bikupor och grödor. Skadorna som rovdjuren orsakar kallas för "viltskador".

Viltskador ska i första hand förebyggas. Det gör man genom att försöka hitta metoder som går att använda för att förhindra att skador uppstår. År 2015 delades cirka 17 miljoner kr ut i detta syfte. Majoriteten av pengarna gick till rovdjursavvisande stängsel. Den årliga storleken på bidraget varierar kraftigt beroende på landsbygdsprogrammets stödcykel. 

Om olyckan är framme har den drabbade rätt att få ersättning. År 2015 betalades det ut cirka 1,8 miljoner kronor i ersättning för uppkomna skador på tamdjur och grödor exklusive ren.

RenhjordDå det gäller ren är det svårt att förebygga angrepp eftersom renarna betar fritt. Därför är antalet angripna renar stort och ersättningen för renar uppgår till cirka 60 miljoner kronor per år.

Mer om hur de olika näringarna påverkas av rovdjuren hittar du under följande sidor:

 

Rovdjur och tamdjur

Rovdjur och renar

Rovdjur och hundar

Viltskadecenters hemsida