Rovdjurscentret De 5 Stora

Är björnen farlig?

Barnvisan som vi alla har sjungit uttrycker mycket enkelt många generationers samlade vishet om björnen. Den är "inte farlig bara man är varlig".  Men enligt undersökningar är 44 % av svenskar rädda för att möta björn i naturen.

Så hur farlig är då björnen egentligen?

Statistiken

Björn vid skogsbrynStatistik visar att björnar mycket sällan angriper människor.

De flesta möten mellan björn och människa går lugnt till. Björnen avlägsnar sig från platsen - ofta utan att vi ens vet att den är där.

Faktum är att folk som rör sig på "vanligt sätt" i skogen eller som pratar, visslar och skramlar med bärhinkar får mycket sällan se vilda björnar i skogen. 

När angrepp sker handlar det om situationer då björnen blivit överraskad och irriterad. Enligt en rapport från Skandinaviska björnprojektet har 42 människor i Skandinavien attackerats av björnar mellan åren 1977-2015. Det är alltså utslaget över tid cirka en person per år som angripits. ​41 stycken av de angripna var män och en kvinna. 33 stycken bar vapen vid tillfället och 23 stycken sköt på björnen på mindre än 9 meters avstånd. 

Björn bland trädRovdjurscentret har också gjort en sammanställning av samtliga björnattacker där personer har angripits i Sverige mellan åren 1995 och 2007. Här kan du ladda ner den sammanställningen som pdf

De flesta björnangrepp får lyckligtvis ingen dödlig utgång, men även dödsfall inträffar tyvärr. Hösten 2004 dödades en jägare utanför Jokkmokk i Norrbotten av en björnhona som hade skadskjutits. Innan detta hade ingen människa dödats av björn i Sverige sedan år 1902 då en jägare i Jämtland anfölls, också den gången av en redan skadskjuten björn. År 2007 dödades ytterligare en man av en björn. Det är oklart vad som skedde i det fallet, men man vet att det hela hände på natten utanför mannens jaktstuga och att hans hund också var inblandad i händelsen.

Riskfaktorer

Att en björn går till angrepp är ovanligt, men det finns några faktorer som ökar risken för angrepp:

  • Närvaro av hund, till exempel att hunden har retat upp björnen och sedan sprungit tillbaka till ägaren med hunden efter sig
  • Att röra sig i mycket tät terräng 
  • Att hamna nära en björnhona med ungar
  • Att björnen har skadeskjutits
  • Att björnen har överraskats vid ett ide eller byte

Vad gör en björn när den möter en människa?

Skandinaviska forskare har cirka 600 gånger medvetet närmat sig sändarförsedda björnar för att undersöka hur de reagerar. Resultatet visar att de allra flesta björnar gav sig från platsen och ingen björn visade aggresivt beteende. En liten andel björnar låg kvar i sitt gömställe och tryckte tills människan passerat och gick sedan därifrån. 

Resultatet visar också att björnar som mött en människa blev mer försiktig i flera dagar efter mötet, vilket visade sig genom att de var mer nattaktiv.

Även vid mycket nära möten är det allra vanligaste att björnen går eller springer därifrån. Björnar som känner sig hotade och som vill visa att de inte vill att man ska komma närmare kan dock ibland tydligt markera med ljud och "maktdemonstrationer". Till exempel kan björnen krafsa med benen i marken eller göra ett skenangrepp (en rusning mot hotet). Däremot är en björn som står på bakbenen inte arg utan den försöker bara få en tydligare överblick av sin omgivning.

I vår webbaserade Rovdjursskola kan du se en film på ett skenangrepp. 

(Not: I filmen är det en hona med unge som syns. Ungen sitter i trädet och du kan se den klättra ner om du tittar noga. Observera att björnens rusningar körs i repris. Efter skenangreppet lämande honan och ungen området)

 

Vapen - en falsk säkerhet

Vapen innebär oftast ingen ökad säkerhet vid ett björnmöte. Historien visar att vid en snabb stressig situation med en anfallande björn är det ytterst svårt att få iväg ett direkt dödande skott - och påskjutna björnar kan vara direkt livsfarliga. Det tragiska fallet utanför Jokkmokk 2004 är ett tydligt exempel på det. Ett skott i luften över björnen kan dock ha en skrämmande effekt.

I Kanada och USA har många friluftsmänniskor med sig så kallad "björnspray" ut i skogen, ett slags stark tårgas som är omvittnat effektiv. I Sverige är det förbjudet att inneha sådan spray.

 

Björn från sidanOm du möter en björn

1. Låt den gärna veta att du är där. Prata lite med den, hosta till eller harkla dig lite grann. Hör den dig inte, så klappa lite lätt i händerna.

2. Gå sedan från platsen. Om du backar har du större överblick över situationen, men björnen bryr sig högst troligt inte alls om du backar eller inte. 

3. Om björnen skulle följa efter på ett nyfiket sätt kan du välja att släppa någon av dina tillhörigheter på marken. Då stannar björnen ofta en stund för att lukta och undersöka.

4. Skulle du ha sådan otur att du faktiskt blir anfallen menar experterna att man ska lägga sig ner i fosterställning med ansiktet mot marken och hålla händerna till skydd över nacken och armarna på sidorna av huvudet. Det ska man göra för att visa sig underlägsen, men också för att skydda känsliga delar av kroppen.

Att klättra upp i ett träd hörs ofta som en åtgärd man kan använda vid björnmöten men det är troligen ett onödigt krångligt alternativ istället för att välja attt gå därifrån. Skulle björnen du möter vara arg och irriterad och faktiskt välja att gå till angrepp så är det ändå inget bra alternativ att klättra upp i träd eftersom björnar också klättrar mycket bra.

Det kan vara bra att komma ihåg att björnungar nästan aldrig är övergivna. Ser du björnungar ska du därför inte närma dig dem utan lugnt lämna området åt samma håll som du kommit ifrån. Det samma gäller om du hittar ett nyslaget byte.

Björnar i byn

Ibland kommer björnar nära bebyggelse och människor. Många gånger är det mat som lockar dem. Det kan handla om sopor, slaktavfall, rävåtlar eller åkrar med gröda. Ny forskning visar också att honor verkar söka sig in mot bebyggelse där de är mindre utsatta för det hot som björnhanar utgör mot deras ungar. 

Mörkbrun björn framifrån

 

Klicka här för att ladda ner broschyren "Om du möter en björn", av Viltskadecenter, SLU, som pdf.