Rovdjurscentret De 5 Stora

Är björnen farlig?

Barnvisan som vi alla har sjungit uttrycker mycket enkelt många generationers samlade vishet om björnen. Den är "inte farlig bara man är varlig".  Men enligt nyare undersökningar är 44 % av svenskar rädda för att möta björn i naturen.

Så hur farlig är då björnen egentligen?

Statistiken

Björn vid skogsbrynStatistik visar att björnar mycket sällan angriper människor.

De flesta möten mellan björn och människa går lugnt till. Björnen avlägsnar sig från platsen - ofta utan att vi vet att den ens är där.

När angrepp sker handlar det om situationer då björnen blivit överraskad och irriterad. Enligt en rapport från Skandinaviska björnprojektet har 42 människor i Skandinavien attackerats av björnar mellan åren 1977-2015. Det är alltså utslaget över tid cirka en person per år som angripits. ​41 stycken av de angripna var män och en kvinna.
​33 stycken bar vapen vid tillfället och 23 stycken sköt på björnen på mindre än 9 meters avstånd. 

Rovdjurscentret har också gjort en sammanställning av samtliga björnattacker där personer har orsakats skada eller lett till dödsfall i Sverige mellan åren 1995 och 2007.

Här kan du ladda ner den sammanställningen som pdf

De flesta björnangrepp får lyckligtvis ingen dödlig utgång, men även det händer tyvärr. Hösten 2004 dödades en jägare utanför Jokkmokk i Norrbotten av en björnhona som han hade skadskjutit. Innan detta hade ingen dödats av björn i Sverige sedan år 1902. Den gången var det en jägare i Jämtland som anfölls av en redan skadskjuten björn. År 2007 dödades ytterligare en man av en björn. Det är oklart vad som skedde i det fallet, men man vet att det hela hände på natten utanför mannens jaktstuga.

Riskfaktorer

Att en björn går till angrepp kan förstås bero på lite olika saker, men det finns några faktorer som verkar öka risken för angrepp:

  • Närvaro av hund, till exempel att hunden har retat upp björnen och sprungit tillbaka till ägaren
  • Att hamna nära björnhona med ungar
  • Att björnen har skadeskjutits
  • Att björnen har överraskats vid ett ide eller byte

Folk som rör sig på "vanligt sätt" i skogen eller som pratar, visslar och skramlar med bärhinkar får mycket sällan se vilda björnar i skogen. De allra flesta möten mellan björn och människa märker människan aldrig av eftersom björnen går undan innan vi hinner få syn på den. 

Björn tar stora klivSkandinaviska forskare har hundratals gånger medvetet närmat sig sändarförsedda björnar för att undersöka hur de reagerar. Resultatet visar att de allra flesta björnar gav sig från platsen och ingen björn visade aggresivt beteende. En liten andel björnar låg kvar i sitt gömställe och tryckte tills människan passerat och gick sedan därifrån. 

Resultatet visar också att björnar som mött en människa blev mer försiktig i flera dagar efter mötet, vilket visade sig genom att de var mer nattaktiv.

Även vid mycket nära möten är det allra vanligaste att björnen går eller springer därifrån. Björnar som känner sig hotade och som vill visa att de inte vill att man ska komma närmare kan dock ibland tydligt markera med ljud och "maktdemonstrationer". Till exempel kan björnen göra ett skenangrepp.

I vår webbaserade Rovdjursskola kan du se en film på ett skenangrepp.

 

Vapen - en falsk säkerhet

Vapen innebär oftast ingen ökad säkerhet vid ett björnmöte. Historien visar att vid en snabb stressig situation med en anfallande björn är det ytterst svårt att få iväg ett direkt dödande skott - och påskjutna björnar kan vara direkt livsfarliga. Det tragiska fallet utanför Jokkmokk 2004 är ett tydligt exempel på det. Ett skott i luften över björnen kan dock ha en skrämmande effekt.

I Kanada och USA har många friluftsmänniskor med sig så kallad "björnspray" ut i skogen, ett slags stark tårgas som är omvittnat effektiv. I Sverige är det förbjudet att inneha sådan spray.

 

Björn från sidanOm du möter en björn

1. Låt den gärna veta att du är där. Prata lite med den, hosta till eller harkla dig lite grann. Hör den dig inte, så klappa lite lätt i händerna.

2. Gå sedan från platsen. Om du backar har du större överblick över situationen. Spring helst inte då det kan väcka björnens jaktinstinkt. Klättra inte upp i ett träd.

3. Om björnen skulle följa efter på ett nyfiket sätt kan du välja att släppa någon av dina tillhörigheter på marken. Då stannar björnen ofta en stund för att lukta och undersöka.

4. Skulle du ha sådan otur att du faktiskt blir anfallen, menar experterna att man ska lägga sig ner i fosterställning med ansiktet mot marken och hålla händerna till skydd över nacken och armarna på sidorna av huvudet. Det ska man göra för att visa sig underlägsen, men också för att skydda känsliga delar av kroppen.

Det kan vara bra att komma ihåg att björnungar nästan aldrig är övergivna. Ser du björnungar ska du därför inte närma dig dem utan lugnt lämna området åt samma håll som du kommit ifrån. Det samma gäller om du hittar ett nyslaget byte.

Björnar i byn

Ibland kommer björnar nära bebyggelse och människor. Många gånger är det mat som lockar dem. Det kan handla om sopor, slaktavfall, rävåtlar eller åkrar med gröda. Ny forskning visar också att honor verkar söka sig in mot bebyggelse där de är mindre utsatta för det hot som björnhanar utgör mot deras ungar. 

Mörkbrun björn framifrån

 

Klicka här för att ladda ner broschyren "Om du möter en björn", av Viltskadecenter, SLU, som pdf.