Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • Björnar försämrar renars möjlighet till bete

  I en svensk-norsk studie visar resultaten att renar i områden med hög björntäthet inte följde grönskans utveckling lika bra, som där det fanns lite björn, och därmed inte använde betesmarkerna optimalt. I områden med mycket björn, framför allt i skogssamebyarna, rörde sig dessutom renarna mer än i områden där björntätheten var lägre.

 • LRF överklagar avslag på skyddsjakt

  LRF har bestämt att de ska överklaga länsstyrelsens beslut om att inte tillåta skyddsjakt på de vargar som angripit får på Molstaberg. Detta rapporterar ATL.

 • Björnmöte filmat

  Jörgen Nygren från Tegsnäset i Västerbotten har filmat ett nära timmeslångt möte med en björn. Detta rapporterar SVT Västerbotten.

 • Naturpodden om järv

  Järven är en art som sprider sig söderut. Men kommer den att komma till Uppland? Maria Brandt från Naturpodden har sammanstrålatmed järvforskaren Malin Aronsson för att prata om hur man känner igen järvspår, hur järvar lever och om de kommer att komma till Uppland snart.

 • Mer i debatten efter angrepp på Molstaberg

  Fredag den 11 maj skrev LRFs förbundsordförande Palle Borgström en debattartikel i Aftonbladet angående vargangreppen på Molstaberg. På lördagen replikerade Länsstyrelsen. På LRF kan man nu läsa Palles slutreplik som ger en annan bild av händelsen än länsstyrelsen.

 • Hård FN-kritik mot Sveriges behandling av samer

  Sverige får skarp kritik för hur samerna behandlas och deras brist på rättigheter i en färsk FN-rapport. – Det finns oroande rapporter om hatbrott mot samerna. Framför allt krävs lagar för att skydda samernas rättigheter, enligt FN-experterna. Detta rapporterar SvD och i artikeln anges bland annat att svårighet att få ersättning för skador orsakade av rovdjur är en del av kritiken.

 • Björnhona med ungar får skjutas

  Jijnjevaerie sameby har sökt och beviljats skyddsjakt på en björnhona med två ungar. Länsstyrelsen bedömer att det finns en hög risk för att en björnhona med ungar kan ställa till med stor skada i kalvningslandet. Detta rapporterar SVT Jämtland.

 • Reaktioner efter angrepp på får

  Gården Molstaberg har inom en kort tidsperiod haft två vargangrepp på sina får och efter att ansökan om skyddsjakt avslogs har fårägarna meddelat att de kommer avsluta sin verksamhet. Länsstyrelsen som har fått kritik för sitt beslut menar att de inte haft någon annan laglig grund då angreppen skett i hagar som inte varit skyddade, och de efterfrågar en saklig debatt.

 • Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt efter varg

  Länsstyrelsen i Stockholm har idag fattat beslut om att avslå en ansökan om skyddsjakt efter varg i Södertälje kommun. Länsstyrelsen har utrett omständigheterna på platsen och konstaterar att det finns andra lämpliga lösningar för att förhindra angrepp. Därmed finns inte heller förutsättningar för skyddsjakt enligt lagstiftningen.