Rovdjurscentret De 5 Stora

Rovdjursnyheter

 • 367 får och 44 hundar angreps av rovdjur 2017

  I Viltskadecenters statistik för år 2017 anges att 387 tamdjur, varav 367 får, angreps av rovdjur förra året. Av dem står lodjur för de flesta angreppen, följt av varg.

 • Ny varghona i Gubboskogen

  Varginventeringen avslutades 31 mars. Alla analyser av de insamlade resultaten är inte gjorda än – men den stora nyheten hittills i Uppsala län är att en ny varghona vandrat in från Norge.

 • Ny metod för att minska rovdjurspåkörningar

  Under förra året var det många rovdjur och rovfåglar som fick sätta livet till efter vägar och järnvägar. Därför har en rad forskningsprojekt startats för att få ner antalet olyckor.

 • Bajs ska avslöja vargarnas hemligheter

  De vargspillningar som har samlats in under vintern har nu börjat att analyseras och redan nu har man fått fram nya resultat om vargarnas utbredning.

 • Björnungar stannar längre hos mamman

  Forskare som har studerat björnar i Gävleborg och Dalarna har sett att det har blivit vanligare att björnungar stannar hos sin mamma i 2,5 år istället för 1,5 år.

 • Guidade turer kan minska björnrädslan

  Jens Frank från Viltskadecenter, SLU, och Maria Johansson från Lunds universitet har undersökt praktiska metoder för att kunna minska människors rädsla för rovdjur.

 • Rovbase på engelska

  Nu finns databasen Rovbase tillgänglig på engelska. I Rovbase dokumenteras inventeringen av björn, järv lo och varg i Sverige och Norge samt jakt och annan dödlighet.

 • Spillningsinventering av varg snart slut

  Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Den ordinarie inventeringen genomförs som vanligt under inventeringsperioden. Samtidigt gör länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg.